Nadproża

Nadproża
Nadproża to gotowy prefabrykat o dużej wytrzymałości, wykorzystywany do przykrywania otworów okiennych i drzwiowych na murach wewnętrznych i zewnętrznych. Znajdują zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkaniowym oraz w budynkach użyteczności publicznej.

Wykorzystanie nadproży nie wymaga żadnego szalowania, stemplowania ani żadnych prac zbrojeniowych. Dzięki tym cechom eliminowane są przerwy w procesie budowania i następuje redukcja kosztów.

Długość (m): Waga (kg):
1,20 43
1,50 54
1,80 64
2,10 75
2,40 86
2,70 97
3,00 105
3,30 112

Do wszystkich produktów zapewniamy odpłatnie transport.